Testy HPV

Test HPV jest zalecany jako test uzupełniający do wyniku cytologicznego ASC – US wg metody Bethesda u kobiet po 25 roku życia.  Testowanie HPV może poprawić pewność diagnostyczną i opiekę nad pacjentką z niejednoznacznym lub nieprawidłowym wynikiem cytologicznym. Test na obecność HPV stosowany jest standardowo w celu weryfikacji wyników testów cytologicznych zinterpretowanych jako atypowe zmiany komórek nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu (ASC – US). W rzeczywistości, Test HPV jest jedynym zaaprobowanym przez FDA (Food and Drug Administration – Amerykańska Agencja d/s Żywności i Leków) testem na DNA HPV i wykrywa klinicznie istotne onkogenne typy HPV w większości związanych bezpośrednio z rakiem szyjki macicy.

 

Testowanie uzupełniające HPV w ASC-US:

• Zapewnia wysoki poziom pewności diagnostycznej

• Minimalizuje ryzyko zbyt późnego wykrycia choroby

• Pomaga wykryć potrzebę kolposkopii

• Dostarcza obiektywnych wyników i umożliwia kobietom HPV – negatywnym skuteczny powrót do rutynowego skryningu ze względu na małe ryzyko rozwoju choroby szyjki macicy i raka

• Zmniejsza obawy HPV – negatywnych kobiet z ASC – US

• Redukuje liczbę niepotrzebnych konsultacji i badań.

 

Test HPV posiada wyższą czułość w porównaniu do samego rozmazu cytologicznego (czułość testu HPV 96% a cytologii 65%).

Negatywny wynik HPV identyfikuje kobiety, u których cytologia szyjki macicy prawdopodobnie powróci do normy.

W 2001 roku wyniki ASC-US/LSIL Triage Study (ALTS) sponsorowane przez Narodowy Instytut Raka (National Cancer Institute) potwierdziły, że test HPV był w 96% skuteczny w wykrywaniu prekursorów wysokiego stopnia i chorób szyjki.

Badania wykazały, że selekcja kobiet według wyników HPV i ASC-US może prowadzić do bardziej czułego wykrywania zmian przedrakowych i raka z mniejszą ilością badań kolposkopowych i mniejszą ilością badań podczas wizyt. Badania te potwierdziły także poprzednio opublikowane wyniki pokazujące większą niż 99% NPV (negative predictive value – przewidywana wartość ujemna) dla testu HPV następującego po ASC-US. To wskazuje na większe niż 99% prawdopodobieństwo, że pacjentka z negatywnym wynikiem nie ma raka szyjki macicy lub jego prekursorów.

Test HPV do testowania uzupełniającego ASC – US, jest aktualnie zatwierdzony przez FDA do zasadniczego skriningu z testem Pap (wymaz cytologiczny) dla kobiet w wieku 30 lat i powyżej do wykrywania typów HPV wysokiego ryzyka.

Obecnie dostępne są dwie metody oceny obecności DNA wirusa HPV: HC2 i PCR. HC2 (hybryde capture 2) ocenia ilościowo obecność 13 typów wysokoonkogennych. PCR (polimerase chain reaction) ocenia jakościowo typ wirusa.

 

Test mRNA

 

Test na obecność transkryptów E6/E7 mRNA wirusów HPV typ 16,18,31,33 i 45 to najczulsza metoda wczesnego wykrycia zmian przedrakowych szyjki macicy. Badanie to jest dostępne na razie w niewielu miejscach w Polsce. W moim gabinecie można je już wykonywać. Jest to praktycznie najczulsza metoda diagnostyczna molekularnego wykrycia wczesnej postaci raka przedinwazyjnego szyjki macicy. Samo badanie jest niebolesne. Polega na pobraniu materiału szczoteczką cytologiczną z tarczy części pochwowej szyjki macicy oraz kanału. Taka szczoteczka jest zanurzana do pojemniczka transportowego zawierające odpowiednie medium zapewniające zakonserwowanie tkanek do badania i przesłanie ich w nienaruszonym stanie.

 

Oto przewagi testu DNA nad prostym wymazem cytologicznym:

 

-test DNA analizuje jednocześnie występowanie onkogennych wirusów HPV i zmian w komórkach pokrywających szyjkę macicy, co czyni go tym samym bardzo pewnym

narzędziem do badań przesiewowych;

-ujemna wartość predykcyjna testu DNA HPV to 99.21% – co oznacza, że można być niemal pewnym uzyskanego rezultatu;

-negatywny wynik testu DNA HPV oznacza, że badana kobieta nie posiada raka i bardzo mało prawdopodobne jest, że rozwinie się u niej rak wysokiego stopnia przed następną kontrolą.

Wykonanie testu polega na pobraniu specjalną szczotką komórek z szyjki macicy oraz identyfikacji DNA wirusa. Wynik badania określa nie tylko czy wirus występuje czy nie, ale także czy są to szczepy wywołujące raka szyjki macicy. Oczywiście istnieją możliwości eliminacji zidentyfikowanego wirusa.

Lokalizacja

Formularz kontaktowy